Tin giáo dục
Khối D có học được Dược không? Trường nào tuyển sinh ngành Dược khối D?

Dược thiên về nghiên cứu khoa học nên yêu cầu người học những tố chất