THÔNG BÁO

Kính gửi các đồng chí lãnh đạo Nhà trường và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Kính gửi các đồng chí trưởng, phó các đơn vị.

Cho tới thời điểm này ban quản trị website đã nhận được bài giới thiệu của các đơn vị sau:

1. Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng

2. Khoa Nông lâm.

3. Khoa Ngoại ngữ tin học.

4. Bộ môn Công tác xã hội

5. Phòng Công tác học sinh sinh viên.
6. Phòng Đào tạo.
7. Khoa cơ bản.
Đề nghị các đơn vị còn lại khẩn trương hoàn thiện phần giới thiệu của mình và gửi trực tiếp tới tôi trong ngày mai.

                                                                                                                Hoàng Văn Hùng 

News

Nâng cao chất lượng đào tạo thông qua ...

Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2014-2015 về việc đổi mới toàn diện giáo ...

Nâng cao chất lượng giảng dạy môn GDQP ...

Chất lượng giảng dạy các môn Giáo dục Quốc phòng phụ thuộc vào nhiều điều kiện khác nhau, trước hết ...

Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai với ...

Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực của các tỉnh Miền núi phía Bắc Tuy có nhiều lợi thế nhưng 14 ...

Đổi mới công tác thi đua – khen thưởng ...

“Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất" đó ...

E-library

Top