Ngôn ngữ:
Vietnamese-VN繁體中文
Thứ bảy, 2/08/2014
Đăng nhập

 Lưu thông tin!| Quên mật khẩu?

Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Hình ảnh
Liên kết web

Chủ đề thi nói sát hạch Tiếng Anh trình độ B
Thứ hai, 19 Tháng 12 2011 01:31 Viết bởi Hà Phượng Linh PDF. In Email

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG LÀO CAI

KHOA NGOẠI NGỮ- TIN HỌC

------------------------

CHỦ ĐỀ THI NÓI SÁT HẠCH TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B

NĂM 2011

 1. I.                  Talking about your hometown
 2. Tell me about your hometown
 3. What do you like about your hometown? Tell me the good things about your hometown.
 4. Is there any thing you don’t like about your hometown?
 5. Would you like to move to another city in the future?
  1. II.               Talking about learning English
  2. How long have you been learning English?
  3. Why do you learn English?
  4. What do you find difficult about learning English?
  5. What do you do to improve your English?
  6. Are you going to learn another language in the future?
   1. III.           Talking about your job
   2. What is your job? What do you do for a living?
   3. How long have you been doing your present job?
   4. What do you like about your job?
   5. What do you dislike about your job?
   6. Are you going to change your job?
    1. IV.            Describe the best holiday you have been on.
    2. Where did you go?
    3. How did you travel there?
    4. Why did you choose to go to this place?
    5. What did you like most about this holiday?
    6. Would you like to go there again?

 

 

 1. V.               Talking about your ambition
 2. What is your ambition?
 3. How long have you had this ambition?
 4. Why do you want to do this?
 5. Do you think you will do this in the future?
 6. When do you want to do this?

 

 

                                                            Người lập

                                                                                Phạm Thị Mai Lan