Thi học phần - sự thay đổi quan trọng và cần thiết

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu nhà trường nhằm tăng cường sự chủ động và vai trò quản lý chuyên môn của các khoa, bắt đầu từ năm học 2008 – 2009, khoa sẽ tổ chức kỳ thi học phần.

Phòng Đào tạo tham mưu cho Ban Giám hiệu xây dựng quy trình đổi mới việc thi học phần, hướng dẫn và triển khai đến các khoa những quy định khá cụ thể và khoa học, đó là: thông báo số 65/TB.TKT ngày 10/12/2008 về Quy trình tổ chức thi và quản lý kết quả học phần; thông báo số 66/TB.TKT ngày 10/12/2008 về tổ chức kỳ thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2008 - 2009.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu và hướng dẫn chuyên môn của phòng Đào tạo, năm học này các khoa đã tiến hành tổ chức kỳ thi học phần, bao gồm các khâu:

a) Chuẩn bị tài liệu phòng thi:Tổng hợp danh sách những học sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi theo mỗi học phần; lập danh sách phòng thi; bốc thăm đề thi học phần cho kỳ thi học phần lần 1 và lần 2; chuẩn bị đề thi học phần dành cho học sinh; giấy làm bài thi cho học sinh; các loại biên bản xử lý vi phạm dành cho học sinh và giám thị.

b) Phân công giáo viên làm các nhiệm vụ coi thi, giám sát thi, chấm thi.

c) Trong mỗi buổi thi: giao tài liệu phòng thi cho giám thị coi thi trước giờ thi và thu nhận bài thi học sinh của giám thị coi thi sau khi kết thúc giờ thi.

d) Chấm thi:đánh phách, rọc phách; chấm thitập trung;hồi phách, lên điểm thi vào bảng điểm thi học phần.

         Nhìn chung, chủ trương đổi mới việc tổ chức thi học phần của Ban Giám hiệu đã được tất cả các khoa hưởng ứng và thu được những thành quả bước đầu. Kỳ thi kết thúc học phần đã được các khoa tiến hành tương đối suôn sẻ, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng đã giúp các khoa chủ động và sát sao trong công việc, đề cao vai trò của khoa trong công tác chuyên môn. Qua việc thực hiện tốt chủ trương này cho thấy đây là một sự thay đổi quan trọng và cần thiết, đồng thời đánh dấu sự trưởng thành của khoa, khẳng định những chuẩn bị đã chín muồi cho việc nâng cấp trường thành trường Cao đẳng cộng đồng Lào Cai vào năm 2009.

News

Nâng cao chất lượng đào tạo thông qua ...

Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2014-2015 về việc đổi mới toàn diện giáo ...

Nâng cao chất lượng giảng dạy môn GDQP ...

Chất lượng giảng dạy các môn Giáo dục Quốc phòng phụ thuộc vào nhiều điều kiện khác nhau, trước hết ...

Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai với ...

Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực của các tỉnh Miền núi phía Bắc Tuy có nhiều lợi thế nhưng 14 ...

Đổi mới công tác thi đua – khen thưởng ...

“Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất" đó ...

E-library

Top