Ngôn ngữ:
Vietnamese-VN繁體中文
Thứ tư, 23 /07/2014
Đăng nhập

 Lưu thông tin!| Quên mật khẩu?

Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Hình ảnh
Liên kết web

KẾ HOẠCH HỌC KỲ I - LỚP ĐẠI HỌC LUẬT KINH TẾ K11
Thứ tư, 16 Tháng 11 2011 09:24 Viết bởi Khoa Tại chức PDF. In Email
VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI    
KHOA LUẬT    
       
                                  LỊCH HỌC VÀ THI HẾT HỌC PHẦN
                    LỚP ĐẠI HỌC TẠI CHỨC LUẬT KINH TẾ KHÓA 11 (2011)
                                       (HỌC KỲ THỨ 1)
Địa điểm học tập: Trường Cao đẳng cộng đồng Lào Cai 
Đường B3 (Phố Châu Úy) Phường Nam Cường, Thành Phố Lào Cai
       
TT Môn học Lịch học Lịch thi
1 Những NLCB của CN Mác-Lênin I Tối 26, ngày 26,27/11/2011;                Tối 03, ngày 03,04/12/2012 07/04/2012                Ca 1
2 Những NLCB của CN Mác-Lênin II Tối 24, ngày 24,25/12/2011;                    Tối 07, ngày 07,08/01/2012 07/04/2012              Ca 2
3 Tâm lý học đại cương Ngày 04,05,11,12/2/2012 07/04/2012          Ca 3
4 Tư tưởng HCM Ngày 18,19,25,26/02/2012 07/04/2012               Ca 4
5 Lịch sử NN&PL Thế giới Ngày 03,04,10,11/3/2012 08/04/2012            Ca 1
6 Lịch sử NN&PL Việt Nam Ngày 17,18,24,25/3/2012 08/04/2012             Ca 2
Thời gian học:     Sáng từ 7h30'; Chiều từ 13h30' ; Tối từ 18h00' 
Thời gian thi:      Buổi sáng:         Ca 1: Từ 8h00' đến 9h30'
                                                   Ca 2: Từ 9h45' đến 11h15'
                         Buổi chiều:      Ca 3: Từ 13h30' đến 15h00'
                                                   Ca 4: Từ 15h15' đến 16h45'